CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

Thông tin chung

Thông tin chung
Thông tin chung
Thông tin chung
Công ty cổ phần KCN Long Khánh được thành lập vào tháng 6 năm 2008 theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai, là Công ty con của Tổng Công ty cao su Đồng Nai thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Sau khi thành lập, Công ty đã không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng các dịch vụ để tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, luôn nỗ lực phấn đấu mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất cho quý khách hàng, khẳng định giá trị trong và ngoài nước. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp... Xem thêm

Dự án

LỄ KHỞI CÔNG - CÔNG TY TNHH NAN YANG GARMENT VN
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DÉP TẠI KCN LONG KHÁNH
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY SẴN TẠI KCN LONG KHÁNH
Xây dựng nhà chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Tài chính & cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 Sáng ngày 23/4/2024, Công ty Cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Tại Đại hội, Ban Điều hành Công ty đã thông qua nhiều...
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần KCN Long Khánh
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Ngày 27/05/2022, Công ty cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm...

Tin tức & Sự kiện

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 23/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 23/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 23/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 22/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 22/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 22/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 21/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 21/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 21/6/2024
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 - Sáng ngày 07/6/2024, Công đoàn cơ sở phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Tại Hội nghị, Công đoàn đã đánh giá những kết...
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KCN LONG KHÁNH (CẢ 2 GIAI ĐOẠN)
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KCN LONG KHÁNH (CẢ 2 GIAI ĐOẠN) Ngày 07/5/2024. Bộ Tài nguyên và môi trường đã cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Long Khánh".
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 20/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 20/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 20/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 19/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 19/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 19/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 18/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 18/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 18/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 17/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 17/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 17/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 16/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 16/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 16/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 15/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 15/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 15/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 14/6/2024
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NGÀY 14/6/2024 Bảng tổng hợp số liệu kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Long Khánh ngày 14/6/2024
HEO ĐẤT YÊU THƯƠNG
HEO ĐẤT YÊU THƯƠNG Ngày 03/11/2023, Công đoàn Công ty CP KCN Long Khánh phối hợp cùng Đoàn thanh niên đã thăm hỏi và tặng quà công nhân tại Công ty CP Cao su Bảo Lâm

Video Clip

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng